Matylda Niesobska

Terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS), terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena (certyfikat JIAS), terapeuta ręki, oligofrenopedagog, logopeda, pedagog o specjalności kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym.

Najważniejsze kursy i szkolenia:

 • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność: Logopedia,
 • 3 – stopniowe szkolenie: Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu,
 • Kursy specjalizacyjne z zakresu terapii behawioralnej: Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I i II stopień,
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczna-motorycznym,
 • Psychomotoryczne wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Psychomotoryka Empowermentu w teorii i praktyce,
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa: Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego. Modele klasyfikacji, narzędzia badawcze i diagnostyczne, implikacje do praktyki terapeutycznej,
 • Konferencja naukowa SI: Modulacja sensoryczna – neurobiologiczny proces od narodzin do starości. Wieloaspektowość podłoża zaburzeń modulacji sensorycznej. Modulacja sensoryczna w perspektywie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dieta sensoryczna zaburzeń modulacji sensorycznej,
 • Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii – rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna, brak artykulacji głosek [t,d], substytucja wybranych samogłosek ustnych,
 • Szkolenie: MFT 9–99 sTArs – Miofunkcjonalna terapia dla osób w wieku 9–99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel,
 • Jestem – Czuję – Dotykam – Porozumiewam się,
 • I stopień kursu języka miganego dla nauczycieli o profilu ogólnym,
 • Komunikacja, która zbliża. Miękkie rozwiązania dla twardych problemów,
 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży.
 • KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
Matylda Niesobska