Joanna Sadko

Terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS), terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena (certyfikat JIAS), terapeuta ręki, oligofrenopedagog, pedagog o specjalności pedagogika terapeutyczna.

Najważniejsze kursy i szkolenia:

  • 3 – stopniowe szkolenie: Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu,
  • Makaton Program Rozwoju Komunikacji PRKM – poziom pierwszy,
  • I stopień kursu języka miganego dla nauczycieli o profilu ogólnym,
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień,
  • Psychomotoryczne wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • Komunikacja, która zbliża. Miękkie rozwiązania dla twardych problemów,
  • Wprowadzenie do pedagogiki Marii Montessori,
  • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania,
  • Organizacja i zarządzanie oświatą.
Joanna Sadko