Personel

Joanna Sadko

Joanna Sadko

terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS), terapeuta ręki, oligofrenopedagog, pedagog o specjalności pedagogika terapeutyczna

Matylda Niesobska

Matylda Niesobska

terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS), logopeda, terapeuta ręki, oligofrenopedagog, pedagog o specjalności kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym

Agnieszka Starkman

Agnieszka Starkman

terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS), fizjoterapeuta, pedagog o specjalności wychowanie fizyczne, instruktor pilates, nordic walking, fitness, sportu - siatkówka, trener personalny

Joanna Sulewska - Bielak

Joanna Sulewska - Bielak

terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, pedagog o specjalności wychowanie fizyczne