Oferta

Terapia integracji sensorycznej

jest przeznaczona dla dzieci, które mają problem z odbiorem i przetwarzaniem informacji zmysłowych, płynących z ciała i środowiska.

Terapia ręki

wspiera rozwój umiejętności manualnych i grafomotorycznych, kształtuje prawidłowy chwyt kredki, długopisu, pióra.

Terapia Johansena

Indywidualna Symulacja Słuchu Johansena IAS przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Zajęcia z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, obejmujące pomoc w nauce, rozwijanie samodzielności, wspomaganie komunikacji.

Konsultacje

to spotkanie z rodzicem, mające na celu określenie problemów, potrzeb dziecka, udzielenie wskazówek terapeutycznych i wsparcia wychowawczego.